Zoom
Hammarbygruppens Zoom-möte måndagar och torsdagar kl 21:00

Hammarbygruppen har två onlinemöten via Zoom på måndagar kl 21:00 och torsdagar kl 21:00. Detta för att möjliggöra för fler att delta utan risk för smittspridning. Mötet är ett vanligt möte för AA-medllemmar och nykomlingar som har en önskan att sluta dricka.

HUR GÅR DET TILL?

Klicka på knappen till höger (eller längst ned om du använder mobilen) för respektive möte för att ansluta till Zoom-mötet. Har du inte Zoom-appen installerad kommer du att få frågan om du vill installera den. Har du appen redan kommer Zoom att öppnas automatiskt. Logga gärna in med ditt riktiga förnamn. Zoom-mötet kommer att öppnas för inloggning ca 20 min innan mötet börjar. Kaffe får du ombesörja själv.

VAD KRÄVS?

Du kan delta från en dator, laptop, padda eller smartphone som är ansluten till Internet. Din enhet ska kunna förmedla bild och ljud.

HUR GÅR MÖTET TILL?

Som ett vanligt AA-möte förstås. Temat för mötet hämtar vi från Dagliga reflektioner samt Som Bill ser det och man begär ordet genom att vifta med handen eller använder funktionen "Raise hand" i appen. Annars går ordet runt och vi delar som vanligt med oss av våra tankar och erfarenheter. Stäng av mikrofonen när du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud. Mötestiden är 1 timme.
Zoom-mötena öppnas 15-20 minuter innan mötets början klockan 21:00. Anslut via knapparna nedan.
MÅNDAGAR ZOOM-MÖTE
TORSDAGAR ZOOM-MÖTE
Om PM och GSM-möten:
 
Praktisk möte och Gruppsam- vetsmöte håller vi via Zoom tills vidare för att möjliggöra att fler än 8 kan delta.
Praktiskt möte är sista onsdagen i månaden kl 21:00 och Gruppsamvetsmöten hålls minst en gång i kvartalet kl 21:00 (se datum på anslagstavlan i lokalen).
Du ansluter till Zoom via länken nedan. Zoom öppnar ca 15 min innan själva mötet börjar.
 
> Anslut till PM eller GSM här
Filer
#inlineditbutton