Hoppa direkt till innehåll
omaa

Kort om AA

AA:s programförklaring

AA – Anonyma Alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholismen.
     Det enda kravet för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka. AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter.
     Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.
     Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.
     Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

AA-möten

AA:s hjärta är alla de AA-grupper som håller möten runt om i landet och över hela världen. På mötena träffas alkoholister, f d problemdrinkare, för att dela erfarenheter, stötta och hjälpa varandra att tillfriskna och uppnå en bra nykterhet. På mötena finns kvinnor och män i alla åldrar och från alla samhällets skikt. Det som förenar oss är att vi drabbats av samma sjukdom - alkoholism. Vi har förlorat kontrollen över vårt drickande och behöver varandras hjälp. Vi delar en gemensam lösning.

AA:s tolv steg

AA:s program för tillfrisknande består av tolv steg, som finns nedtecknade i boken “Anonyma Alkoholister” (eller Stora boken, som vi kallar den). Genom att gå regelbundet på möten och arbeta med de tolv stegen efter bästa förmåga så lyckas även den tidigare hopplöse att hitta styrka, sinnesro och ett fungerande nyktert liv. Som nybörjare får man ett starkt stöd och vägledning från de medlemmar som gått före.
Se filmen Hope, som handlar om Maggie som firar sin ettåriga nykterhetdag och hör hennes och andras berättelser om hur AA fungerar, 16 min.