Hoppa direkt till innehåll
citystreet2

AA i samhället

AA är en viktig resurs i samhället för de alkoholister som har en önskan att sluta dricka. AA är ett viktigt komplement till all annan form av vård eller behandling. AA vill samarbeta med de som i sitt jobb träffar på människor med alkoholproblem. Tillsammans kan vi hjälpa fler.

AA erbjuder en stödjande gemenskap och ett program för tillfrisknande

AA är en icke-professionell gemenskap av alkoholister som hjälper varandra att bli och förbli nyktra. AA erbjuder en världsomspännande stödjande gemenskap, mentorskap, inbyggda belöningar och ett tolvstegsprogram för tillfrisknande och personlig utveckling, i vilket det också ingår att hjälpa andra.

AA-medlemmar vet hur det är att vara alkoholist och att tillfriskna

AA är inga experter eller har några åsikter om medicinska frågor, samhällspolitiska eller religiösa frågor. Men vi har en unik erfarenhet av vad det innebär att vara alkoholist och att tillfriskna från besattheten att dricka. Vi har en lösning som fungerar för oss. Och vi verkar ha en förmåga att nå andra alkoholister på ett sätt som andra inte kan.

Tillsammans kan vi rädda fler liv

Genom att samarbeta med hälsovården, rättsväsendet, företag, kyrkor och utbildningsväsende kan vi tillsammans rädda fler liv. Vetenskapliga undersökningar från USA* bekräftar att resultatet kan bli upp till 50 procent bättre genom ett kombinera traditionella behandlingar med AA-möten.
*) Match-projektet