Hoppa direkt till innehåll
medlemmar

För medlemmar

Den här sidan vänder sig till dig som är AA-medlem, vare sig du är nykomling eller varit med en tid. Vi länkar också till bra medlemsinformaion på AA i Sveriges officiella hemsida, www.aa.se
Anonyma Alkoholister erbjuder en verklig alkoholist möjligheten att tillfriskna från en dödlig sjukdom och leva ett alldeles normalt och fungerande liv. Det enda som krävs är en önskan att sluta dricka...

Tolv steg till tillfrisknande

Nu fungerar det inte så att allt tillfrisknande kommer som ett brev på posten. Det räcker inte med att bara gå på möten. AA:s tolv steg är det handlingsprogram som leder till befrielse, uppvaknande och till ett friskare och sundare liv. Vi skaffar oss en sponsor (fadder) och börjar arbeta med stegen i Stora boken utan dröjsmål.
De tolv stegen är det första legatet* som står för tillfrisknande.

Tolv traditioner för att bevara AA

Förutom stegen behöver vi förstå och lära oss respektera AA:s tolv traditioner efter bästa förmåga. Utan dem skulle AA ha gått under för länge sedan. Traditionerna lär vi oss genom att delta på praktiska möten och gruppsamvetsmöten samt besöka traditionsmöten och till exempel läsa boken “När AA blev myndigt”.
De tolv traditionerna är det andra legatet som står för enighet i AA.

Service är kittet i AA och den tredje dimensionen

Genom att aktivt ta ansvar för vår hemgrupp, ta på oss olika fötroendesysslor och ta ansvar för AA:s gemensamma välfärd, tillförs vi ännu en dimension i vårt tillfrisknande. Glädjen av att vara till nytta, att kunna ge utan att kräva något i gengäld. Många menar att göra service är det bästa sättet att “betala tillbaka” gåvan av nykterhet som vi fått. Det finns många sysslor i AA där man kan hjälpa till, i hemgruppen, i informationskommittén, i kretsen, regionen eller i den centrala servicestrukturen i AA.
De tolv koncepten är det tredje legatet som står för tjänande och service.
Vi tar för oss av hela AA, ett steg i taget, i vetskap om att syftet med all service i AA är göra det möjligt att föra budskapet vidare till fler lidande alkoholister.
Broschyren "AA-gruppen, där allting börjar" beskriver hur en AA-grupp fungerar, serviceuppdrag i gruppen och hur allt hänger samman med resten av AA.
 


* Ordet legat kommer från engelskans legacy och betyder arv. I AA:s fall är det arvet efter våra grundare Bill och Bob som överlämnades till gemenskapen 1955 i St Lois.
Detta beskrivs i den mycket läsvärda boken "AA blir myndigt".