Hoppa direkt till innehåll
medlemmar

Att nå de alkoholister som lider

I en stad av Västerås storlek är det tusentals alkoholister som lider och vill ha hjälp. De vet bara inte hur. Några hittar till AA medan merparten famlar i mörker. Vi vet inte var de finns. Men vi vill nå dem som möter dem i sitt arbete och samarbeta för att fler ska hitta en lösning i AA.

Vad gör kommittén för Samarbete och Information?

Västerås kommitté för Samarbete och Information (SI-kommitté) bildades på uppdrag av Västerås AA-grupper redan 1997. Dess främsta uppgift är att föra budskapet vidare ute i samhället, inom hälsovården, rättsväsende, företag, kyrkor och samfund samt skolor, samt att bygga broar baserade på samarbete med i första hand den professionella sektorn, dvs de som i sin verksamhet kommer i kontakt med alkoholister.
Kommittén består av upp till fem valda tjänare, som nomineras från gruppernas praktiska möten. Dessutom ett stort antal frivilliga informatörer som kan rycka in och hjälpa till.

Arbetsmöte en gång i månaden

Kommitténs arbete består i att planera, ringa och boka informationer samt genomföra och utvärdera dem. Informationskommittén har arbetsmöte första söndagen varje månad, kl 18.30 i Hammarbygruppens lokaler.
Vi behöver fler medlemmar som vill engagera sig i vårt enda huvudsyfte: att föra budskapet vidare.
Har du tid och lust att hjälpa till med något av det som behöver göras:
 • Ringa några samtal i veckan och hitta namn och kontaktpersoner
 • Följa upp med utskick och telefon och boka informationstillfällen
 • Ta hand om inkommande spontana förfrågningar
 • Delta i planering av aktiviteter
 • Genomföra informationer
 • Hjälpa till med att ta fram informationsmaterial, sköta webben m m
 • Hålla kontakter med och byta erfarenheter med andra informationskommittér i landet
 • Är du nyfiken på vad det innebär?

  Välkommen till informationskommitténs arbetsmöten så berättar vi mer. Du är också välkommen att följa med på ett informationsmöte som observatör.
  Vi vill betona att det inte är betungande utan mycket belönande servicearbete. Genom att bidra till att göra AA synligt i samhället, når vi indirekt de lidande alkoholisterna som lättare hittar till oss. Det handlar ytterst om tolftestegsarbete, om att ta hand om nykomlingar, föra budskapet vidare och om tillväxten i AA i slutänden.
  Närhelst, varhelst någon ber om hjälp
  vill jag att AA ska finnas till hands,
  ...och för det är jag ansvarig..