Hoppa direkt till innehåll

Varför kan en alkoholist inte sluta dricka på egen hand?

Alkoholism är en förbryllande sjukdom. En i övrigt rationell människa beter sig helt irrationellt när det gäller alkohol. Det finns en förklaring.

Fysisk allergi

I AA brukar vi säga att vi är allergiska mot alkohol. Det vill säga att vi reagerar annorlunda än andra människor på substansen alkohol. När vi väl börjar dricka har vi ofta förlorat förmågan att bestämma hur mycket vi vill dricka. Vi har som ett fysiskt begär efter mer och mer när vi väl börjar. Cirka 10% av befolkningen* utvecklar det vi kallar alkoholism och som gör oss annorlunda än andra när det handlar om hur vi reagerar på alkohol.

Psykisk besatthet

Förutom den fysiska allergin så har vi också utvecklat en, vad vi kallar, psykisk besatthet. Den tar sig uttryck att vi manipulerar oss själva till att dricka, trots att vi vet att det är förkastligt. Vi intalar oss att vi ska ha kontroll den här gången eller att det ska bli trevligt. Eller också flyr vi från obehagliga känslor som rädsla, konflikter, oro eller stress. Vi blir med tiden också mer egocentrerade, med ändrade värderingar och moral och vi mår allt sämre och blir mer och mer själsligen sjuka. Det går bara utför och konsekvenserna förvärras. Alkoholister saknar i regel den kraft som behövs för att ta sig ur missbruket på egen hand.

Sammanfattningsvis

Den fysiska allergin är en kronisk förändring hos oss. Har vi en gång utvecklat sjukdomen kroniskt alkoholberoende så är den livsvarig. Vi kommer inte att kunna återfå kontrollen och dricka som vanliga människor.
Däremot kan vi göra något åt den psykiska besattheten. Och det är vad AA handlar om. I AA hittar alkoholisten kraften tillsammans med andra alkoholister som gått före. Genom AA:s Tolv steg befrias vi gradvis från vår självcentrering, vårt självmanipulerande och självrättfärdigande. Vi lär oss att hantera de bakomliggande orsaker som fått oss att dricka. Vi blir befriade från all den ångest och skam vi burit med oss och upptäcker efter en tid att det går att leva och fungera nyktert. Många talar om att de fått en chans till ett nytt fungerande liv.
Stödet från och gemenskapen med andra tillfrisknande alkoholister i AA-gruppen är ovärderligt. Eftersom sjukdomen är livsvarig, så kräver den livsvarig "behandling" genom att fortsätta gå på AA-möten för att bibehålla den själsliga spänsten att stå emot sjukdomen och förhindra återfall i aktiv alkoholism.
Dessutom finns AA i 180 länder och i de flesta större orter i hela världen. Så vart man än reser är man alltid välkommen till ett AA-möte.
* enligt samhällets undersökningar