Hoppa direkt till innehåll
meeting

Om AA-möten

De flesta AA-möten har en gemensam mötesform. Det finns både slutna och öppna möten.

Slutna möten

Till de slutna mötena är alla som har en önskan att sluta dricka välkomna. Mötet består bara av människor som är alkoholister, med olika lång nykterhet. Och i alla åldrar och från samhällets alla hörn. Vi delar en gemensam erfarenhet och en gemensam lösning.
Någon av medlemmarna leder mötet och läser AA:s programförklaring och kanske någon text ur Stora Boken som inledning på mötet. Därefter följer en "delningsrunda" där deltagarna delar med sig av sina erfareheter, om hur det var, vad som hände och hur det nu är. Under delningsrundan får var och en tala till punkt och inga öppna diskussioner förs. Vill man inte tala så skickar man bara ordet vidare.
Är du ny och har frågor stannar några medlemmar gärna kvar efter mötet och pratar med dig. Du får i regel med dig telefonnummer till någon av dem som du kan ringa och prata med mellan mötena.

Öppna möten

Till skillnad från slutna möten är vem som helst välkommen till ett öppet möte. Det kan vara anhöriga, arbetskamrater, skolelever, vårdpersonal eller andra som vill veta mer om alkoholism och hur AA fungerar. Mötesformen på öppna möten är densamma som slutna möten. Och vi stannar gärna kvar efter mötet och svarar på eventuella frågor och funderingar.