Hoppa direkt till innehåll
church

Kyrkor och samfund

Många präster har lärt känna AA som en icke-religiös partner i sina försök att hjälpa alkoholister att sluta dricka och leva friska och produktiva liv. De är medvetna om att religiösa ledare i de stora religionerna har uttalat sitt stöd för AA:s program; och de är medvetna om att det i de egna leden finns de som i AA har funnit svaret på sina egna personliga problem med spriten.
 
AA uttrycker sin erkänsla till de många i trossamfund verkande personer som har varit, och fortsätter att vara, av så stor hjälp för alkoholister i hela världen. Präster och motsvarande i olika samfund är ofta de som först får kontakt med en hjälpsökande sjuk alkoholist – och ofta de första inför vilka han eller hon erkänner sin sjukdom. I själva verket är det många alkoholister som vänder sig till prästerskapet för andlig vägledning, både innan de går med i AA och senare.
Kärnan i AA:s program är De Tolv Stegen för tillfrisknande, en samling principer baserade på självupplevda erfarenheter bland AA:s tidigaste medlemmar. Tillämpade som föreslagna levnadsregler, innehåller de tolv stegen flera andliga princioer, element som återfinns i lärorna hos många olika trosbekännelser. Dessa steg har hjälpt AA-medlemmar över hela världen att leva nyktra och meningsfulla liv.

AA-mötena är AAs hjärta

AA erbjuder en livsvarig lösning och ett program för själsligt och känslomässigt tillfrisknade som ger individen möjligheten till ett väl fungerande och gott liv utan alkohol. AA-programmet bygger på breda andliga principer men är inte religiöst. AA består av löst sammansatta grupper där medlemmar går på AA-möten av fri vilja för att uppnå och bibehålla sin nykterhet, genom att bland annat föra AAs lösning och sina personliga erfarenheter vidare till de som kommer nya. AA är ett viktigt komplement till all annan form av behandling och vi samarbetar gärna med den professionella sektorn.

I Västerås har vi 20 AA-möten i veckan året om.

Att bli nykter i AA kostar inget, varken för individen eller samhället. AA finansieras genom frivilliga bidrag från sina medlemmar. AA är inte professionella och har ingen uppfattning i medicinska, sociala eller poltiska frågor. AA är heller ingen nykterhetsrörelse, utan en gemenskap där alkoholister från samhällets alla hörn och skikt, unga som gamla, män som kvinnor, som hjälper varandra att uppnå och behålla nykterhet.
AAs huvudsyfte är att nå alkoholberoende som fortfarande lider och berätta att det finns en lösning som fungerar.

Vi vill hjälpa dig att hjälpa män och kvinnor med alkoholproblem

AA vill samarbeta med alla som möter människor med alkoholproblem. Vi kan göra det på flera sätt:
  • Gemensamma informationsmöten där vi berättar mer om AA och hur vi kan hjälpa till och vara en resurs för alla de inom kyrkor och samfund som möter en alkoholist
  • Stående inbjudan till öppna AA-möten till alla som arbetar inom kyrkan
  • Kontaktpersoner som erbjuder sig att möta upp och hjälpa de personer som vill hitta en lösning och följa med på ett första AA-möte
  • Tillgång till AA-litteratur och broschyrer

Kan man skicka alla med drogproblem till AA?

Vem som helst kan gå på ett öppet AA-möte. På slutna möten kan endast personer som har en önskan att sluta dricka deltaga.


Kontakta AA på så hör vi av oss och ser hur vi kan gå vidare.