Hoppa direkt till innehåll
polis

Alkoholism och rättvisan

Domare, poliser, advokater, krimalvård och hela rättsväsendet kommer ständigt i kontakt med människor som har problem med alkohol. Vi vet det, därför att många av oss har varit där. Vi vill gärna berätta mer om det, sett ur den alkoholberoendes tänkande och beteenden och våra samlade erfarenheter.
 

En halv miljon lider av alkoholism (kroniskt alkoholberoende) i Sverige

AA räddar liv och vi vill samarbeta med alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt med sådana som oss. Många känner till AA och många tror att de vet vad det är. Men ofta hör vi när vi genomfört ett informationsmöte, att de egentligen visste mycket lite eller hade en förutfattad uppfattning.
Vi anser att det är viktigt att samhället känner till vad AA är och inte är, med tanke på det stora problem som alkoholismen utgör. Både för individen och samhället. AA är ett dokumenterat viktigt komplement till all annan vård eller behandling.

AA-mötena är AAs hjärta

AA erbjuder en livsvarig lösning och ett program för själsligt och känslomässigt tillfrisknade som ger individen möjligheten till ett väl fungerande och gott liv utan alkohol. AA-programmet bygger på breda andliga principer men är inte religiöst. AA består av löst sammansatta grupper där medlemmar går på AA-möten av fri vilja för att uppnå och bibehålla sin nykterhet, genom att bland annat föra AAs lösning och sina personliga erfarenheter vidare till de som kommer nya. AA är ett viktigt komplement till all annan form av behandling och vi samarbetar gärna med den professionella sektorn. AA kan också medverka till att starta upp interna AA-grupper för intagna på anstalter.

I Västerås har vi ca 20 AA-möten i veckan året om.

Att bli nykter i AA kostar inget, varken för individen eller samhället. AA finansieras genom frivilliga bidrag från sina medlemmar. AA är inte professionella och har ingen uppfattning i medicinska, sociala eller poltiska frågor. AA är heller ingen nykterhetsrörelse, utan en gemenskap där alkoholister från samhällets alla hörn och skikt, unga som gamla, män som kvinnor, som hjälper varandra att uppnå och behålla nykterhet.
AAs huvudsyfte är att nå alkoholberoende som fortfarande lider och berätta att det finns en lösning som fungerar.

Vi vill hjälpa dig att hjälpa män och kvinnor med alkoholproblem

AA vill samarbeta med alla som möter människor med alkoholproblem. Vi kan göra det på flera sätt:
  • Gemensamma informationsmöten där vi berättar mer om AA och hur vi kan hjälpa till och vara en resurs för rättsväsendet
  • Stående inbjudan till öppna AA-möten till alla som arbetar inom domstolar, polis och kriminalvård
  • Kontaktpersoner som erbjuder sig att möta upp och hjälpa de personer som vill hitta en lösning och följa med på ett första AA-möte
  • Tillgång till AA-litteratur och broschyrer
  • Anordna speciella möten för intresserade intagna där medlemmar från AA berättar om sina erfarenheter, hur det var, vad som hände och hur det är nu

Kan man skicka alla med drogproblem till AA?

Vem som helst kan gå på ett öppet AA-möte. På slutna möten kan endast personer som har en önskan att sluta dricka deltaga.


Kontakta AA på så hör vi av oss och ser hur vi kan gå vidare.