Hoppa direkt till innehåll
healthcare

Hälso- och sjukvården möter många med alkoholproblem

AA är en viktig resurs för alla som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med patienter som har ett alkoholproblem. Det har visat sig att om man kompletterar all annan form av behandling också med AA-möten, så förbättras resultatet signifikant.
 

AA-mötena är AAs hjärta

AA erbjuder en livsvarig lösning och ett program för själsligt och känslomässigt tillfrisknade som ger individen möjligheten till ett väl fungerande och gott liv utan alkohol. AA-programmet bygger på breda andliga principer men är inte religiöst. AA består av löst sammansatta grupper där medlemmar går på AA-möten av fri vilja för att uppnå och bibehålla sin nykterhet, genom att bland annat föra AAs lösning och sina personliga erfarenheter vidare till de som kommer nya. AA är ett viktigt komplement till all annan form av behandling och vi samarbetar gärna med den professionella sektorn.

I Västerås har vi 20 AA-möten i veckan året om.

Att bli nykter i AA kostar inget, varken för individen eller samhället. AA finansieras genom frivilliga bidrag från sina medlemmar. AA är inte professionella och har ingen uppfattning i medicinska, sociala eller poltiska frågor. AA är heller ingen nykterhetsrörelse, utan en gemenskap där alkoholister från samhällets alla hörn och skikt, unga som gamla, män som kvinnor, som hjälper varandra att uppnå och behålla nykterhet.
AAs huvudsyfte är att nå alkoholberoende som fortfarande lider och berätta att det finns en lösning som fungerar.

Vi vill hjälpa dig att hjälpa dina patienter

AA vill samarbeta med alla som möter människor med alkoholproblem. Vi kan göra det på flera sätt:
  • Gemensamma informationsmöten där vi berättar mer om AA och hur vi kan hjälpa till och vara en resurs för hälsovården
  • Stående inbjudan till öppna AA-möten till alla som arbetar inom hälsovården
  • Kontaktpersoner som erbjuder sig att möta upp och hjälpa de patienter som vill hitta en lösning och följa med på ett första AA-möte
  • Tillgång till AA-litteratur och broschyrer
  • Anordna speciella möten för intresserade patienter där medlemmar från AA berättar om sina erfarenheter, hur det var, vad som hände och hur det är nu

Kan man skicka alla med drogproblem till AA?

Vem som helst kan gå på ett öppet AA-möte. På slutna möten kan endast personer som har en önskan att sluta dricka deltaga.


Kontakta AA på så hör vi av oss och ser hur vi kan gå vidare.